ZNShine Regular Series ZNShine Full Black Series ZNShine Bi-Facial Series ZNShine Transparent Series NE Solar

ZXM6-NH120 370W

ZXM6-NH144 450W

ZXM7-SH144 540W

ZXM6-NH120 365W BLACK

ZXM6-NH144 445W BLACK

ZXM7-SH144 540W BLACK

ZXM6-NHLDD120 370W BIFACIAL

ZXM6-NHLDD144 450W BIFACIAL

ZXM7-SHLDD144 545W BIFACIAL

ZXM6-NHDB144 450W TRANSPARENT

ZXM7-SHDB144 540W TRANSPARENT

NESE370-60MH

PT REC SOLAR ENERGY INDONESIA All Rights Reserved